1. Kes, kus, mis?

1.1 Tour de Rõuge (edaspidi ”tuur”) eesmärgiks on populariseerida maastikurattasõitu kui meeldivat ja kasulikku vaba aja veetmise vormi
1.2 pakkuda osalejatele võimalust panna proovile enda või oma paarilise sportlikud võimed
1.3 tuuri korraldaja on SK Haanja Rattamaratonid MTÜ (Vahtra 9-12, 65522, Võru vald, Võrumaa, registrikood 80232687, KMKR EE 101079150)
1.4 peakorraldaja Ain-Ivar Tupp, telefon +372 511 4179
1.5 tuur toimub 28.-30. juuni 2024 Rõuges, Võrumaal.
I etapi võistluskeskus asub Rõuge Ööbikuoru keskuses. Stardimaterjale saab kätte I etapi stardikohas alates kella 18:00.
II etapi võistluskeskus asub Rõuge Ööbikuoru keskuses.
III etapi võistluskeskus asub Rõuge Ööbikuoru keskuses.
1.6 võistlusklasse on 5 – mehed ja naised (edaspidi “soolod”); meespaarid, segapaarid ja naispaarid (edaspidi “tiimid”)
1.7 iga osaleja peab stardihetkeks olema vähemalt 18-aastane (hiliseim sünniaeg 28.06.2006)

2. Etapid, distantsid, stardiajad

I etapp – ühisstart, 28. juuni kell 20.00 – pikkus 20km, stardikoht Rõuge Ööbikuoru plats.
II etapp – ühisstart, 29. juuni kell 12.00 – pikkus ca 70km, stardikoht Rõuge Ööbikuoru plats.
III etapp eraldi- ja ühisstart: (kell 10.00 eraldistart kuni 1 (üks) tund tuuri liidrile või liidertiimile kaotavatele Gunderseni meetodil; kell 11.00 ühisstart enam kui 1 (üks) tund tuuri liidrile või liidertiimile kaotavatele tiimidele) – 30. juuni kell 10.00 – pikkus 60km, stardikoht Rõuge Ööbikuoru plats.

3. Parimate selgitamine ja autasustamine

3.1 Tuuri võitjad ja võitjatiimid on vastavalt võistlusklassidel kolme etapi aegade summas kiireimaks osutunud timid
3.2 I ja II etapi parimad on vastava etapi ajaliselt kiireimad
3.3 Tuuri jooksul tiimide arvestuses ühe liikme katkestamise korral saab teine tiimi liige tuuri jätkata soolona.
3.4 I ja II etapil saavad iga võistlusklassi 3 parimat preemiasekundeid vastavalt:  I koht – 20 sekundit, II koht – 10 sekundit ja III koht – 5 sekundit
3.5 Autasustatakse tuuri kokkuvõttes igas võistlusklassis 3 parimat karikate ja/või esemeliste auhindadega.
3.6 Kui võistlusklassis on kolm või vähem osalejat, autasustatakse ainult võistlusklassi parimat!

4. Registreerimine

4.1 Registreeruda saab alates 2.01.2024 kas www.haanja100.ee või arvega tasumisel e-maili teel aadresssil info@haanjamatkad.ee.
4.2 Osalustasu tasunud osavõtjaile kindlustatakse märgitud rada, stardinumber, tulemuste arvestamine, diplom, toitlustamine rajal ja finišis, rattapesu:
4.3 Osalustasu
–         kuni 31.03.2024 osavõtutasu 122 eurot/osaleja
–         kuni 31.05.2024 osavõtutasu 136 eurot/osaleja
–         kuni 17.06.2024 osavõtutasu 152 eurot/osaleja
NB! Osalejad, kes soovivad osalustasu ülekandmiseks arvet era- või juriidilisele isikutele, palume sellest enne osalustasu maksmist korraldajat teavitada. Peale ülekande laekumist korraldaja kontole selle makse kohta tagantjärgi arveid ei väljastata!!!
4.4 osaleja tuurist loobumise korral korraldajad osalemistasu ei tagasta ega kanna seda üle järgmistele korraldaja poolt korraldatavatele võistlustele.
4.5 tuuri osalus on vabalt kaubeldav (müüdav) kuni 5. juulini 2023, teavitades osaleja vahetusest korraldajat e-maili teel, osaleja vahetus ehk siis ümberregisteerimine maksab 15€
4.6 tuuri ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

5. Eritingimused

5.1 kohustuslik varustus etappidel
– töökorras MTB jalgratas
– rattakiiver
– elementaarsed tööriistad jalgratta remondiks
– varukummid, heeblid, rattapump
– iga etapi alguses nullitud spidomeeter või gps seade (õnnetusjuhtumi korral võimaldab see korraldajal õnnetusse sattunud osalejat operatiivsemalt rajalt leida)
5.2 soovitatav varustus
– mobiiltelefon peakorraldaja kontaktnumbriga (+372 511 4179)
– vähemalt 2 liitrit jooki pikematel etappidel
– energiabatoonid või- geelid
5.3 kolme-etapiline Tour de Rõuge 2024 toimub vastavalt käesolevale juhendile
5.4 käesolevas juhendis käsitlemata küsimused ja probleemid lahendab kohtunike kogu koos korraldajatega
5.5 võistluse jooksul tiimi koosseisu muuta pole lubatud, väljaaarvatud ühe liikme katkestamise puhul, mille korral tiimi allesjäänud liige jätkab soolode arvestuses
5.6 kõik osalejad peavad võistluse ajal kandma kiivrit, ilma kiivrita osaleja diskvalifitseeritakse
5.7 tuuri trassil kasutatavad ja ületatavad teed on liikluseks avatud, osalejad on kohustatud järgima korraldajate või trassi turvajate märguandeid ja üldisi liiklusreegleid
5.8 sama tiimi liikmed peavad kogu tuuri distantsi läbima üheskoos. Kahe tiimiliikme ajaline vahe ei tohi ületada 30 sekundit (karistus selle punkti rikkumise eest on ajaline trahv 15 minutit)
5.9 tiimi finišeerumiseks loetakse viimase tiimi liikme lõpetamise aeg
5.10 iga osaleja osaleb võistlusel omal riisikol
5.11 tuuri korraldajad ei kanna mingit materiaalset vastutust võistluse käigus kadunud esemete eest
5.12 korraldaja ei vastuta rajal toimunud kokkupõrgete ja õnnetuste eest
5.13 käesoleva juhendi mittetundmine ei vabasta osalejat sellega kaasnevatest kohustustest
5.14 tuur toimub iga ilmaga
5.15 korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) või loodusstiihhia korral tuuri kas lühendada või katkestada
5.16 tuur leiab osaliselt aset maastikukaitsealadel ning Haanja Looduspargi territooriumil, seetõttu palume kõigil osalejatel mitte risustada rada prahiga ning suhtuda ümbritsevasse loodusesse lugupidamisega
5.17 tuuril osaleja kinnitab osalustasu tasumisega, et ta on tutvunud käesoleva juhendiga ning kohustub täitma kõiki juhendis loetletud punkte
5.18 tulenevalt radade kulgemisest looduskaitsealadel ja sihtkaitsevööndites on korraldajal võimalus vajadusel (kokkulepe Keskkonnaametiga) sisse seada osalejate piirangarv.

Info: Ain-Ivar Tupp +372 511 4179, info@haanjamatkad.ee