Avaldatud:
Publish:
10 september, 2016

Kaks nädalat enne suurt sõitu said Haanja100 korraldajad, peale nii edukat kui ka edutut võitlust maaomanike, asjaomaste instantside ja kobrastega, paika Haanja100 MTB 2016 raja trassi.

Raja pikkuseks kujunes 100,8km ning see sisaldab endas 1710 tõusumeetrit. Miilisõidu pikkuseks kujunes 159,4km, tõusumeetreid koguneb oletuslikult 2550!!!

Rajakaart saab avalikuks 23. septembri õhtul, kui H100 osalejad leiavad trükitud kaardi oma stardimaterjalide ümbrikust. Samal hetkel saame jagada ka gpx-faili. Hilise avaldamise põhjuseks on kokkulepped maaomanikega, mis on sõlmitud vaid üheks päevaks – 24. septembriks! Loodame mõistvale suhtumisele!

3. septembril sõidetud Haanja100 testsõidu tulemusena valmis rajakaart, mõõdeti välja TP-de vahemaad, saadi teada tõusmeetrite arv ning valmis ka rajakirjeldus, millest võiks abi olla, peamiselt just uutele tulijatele! Hääd virtuaalset rajaga tutvumist! Kahe nädala pärast Haanjas trehväme!

Haanja100 MTB 2016 rajakirjeldus!

Haanja100 MTB 2016 suumitav raja profiil!